Az iskola működésének rendje

Az intézmény munkarendje

Az iskola nyitvatartási ideje: 0700 – 1800 óráig

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen tartózkodnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnök engedélyével lehetséges.

Tanítási rend

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15  perccel az iskolában kell lenniük.
A tanítás előtti gyülekező helye: 730 – 745 között az udvaron, rossz idő esetén a földszinti folyosón. Az osztálytermekbe 745 után lehet bemenni.
Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

TANÓRA

BECSENGETÉS

JELZŐCSENGETÉS

KICSENGETÉS

0. óra

0700

0740

0745

1. óra

0800

0840

0845

2. óra

0855

0935

0940

3. óra

1000

1040

1045

4. óra

1055

1135

1140

5. óra

1150

1230

1235

6. óra

1245

1325

1330

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, a tanóra vége előtt 5 perccel jelzőcsengetés hangzik el. A tanítás reggel 0700 órakor kezdődhet, az  egyéb foglalkozások legkésőbb 1600 órakor befejeződnek. Ettől eltérni az igazgató engedélyével lehet.
A 0. tanítási óra kezdete előtt a tanulók az iskola főbejáratánál gyülekeznek legalább 5 perccel korábban és a tanórát tartó pedagógus vezetésével lépnek az iskolába.
A főétkezésre biztosított időtartam 1235 – 1400.
A tanítás eredményessége érdekében a tanulók a tanítási órára időben, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg!

 

A tanórán kívüli foglalkozások rendje

A tanórán kívüli foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások, valamint a tantárgyat tanító pedagógus által előírt korrepetálás, felzárkóztatás kivételével – önkéntes. A  tanórán kívüli foglalkozásokra a tanuló annak meghirdetésekor jelentkezhet, a foglalkozáson való részvétele a tanév végéig szól. A  tanórán kívüli foglalkozásokon részt vevőknek a foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.


Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.

A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A beiratkozás egyénileg történik, és a tanév végéig érvényes. A könyvtár használati rendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy

  • a rendezvény 18 óráig befejeződjön, melytől eltérni az igazgató engedélyével lehet, továbbá
    • a tanulókra a szükséges számú pedagógus felügyeljen.

Az egyes tanórán kívüli foglalkozások előkészítése, lebonyolítása, lezárása az azért felelős  pedagógus feladata.

Kép

BGA -megv.

Névadónk

Gróf Széchenyi István


Gróf Széchenyi István - a Magyar Tudományos Akadémia megalapítója - 1791. szeptember 21-én született Bécsben, a nagy múltú és dúsgazdag Széchényi család ötödik gyermekeként. Apja Gróf Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója.

Bővebben >

Bemutatkozunk

 

Tisztelt érdeklődő! Ön a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola honlapját nyitotta meg.

 

Régi elképzelésünk megvalósulását látja, amikor megtekinti iskolánk tájékoztató oldalait. Reméljük, hogy a következőkben meg tudjuk ismertetni iskolánk életének sokszínűségével, tanulóink eredményeivel, ünnep- és hétköznapjainkkal. Köszönjük megtisztelő érdeklődését!

Gönyű-Győr buszmenetrend

Gönyű már szelektál

Eseménynaptár

Étlap

Befektetés a jövőbe

Időjárás

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!