A pedagógiai kultúra korszerűsítése

A pedagógiai kultúra korszerűsítése a gönyűi Széchenyi István Általános Iskola pedagógusainak képzésével

A Széchenyi István Általános Iskola által benyújtott európai uniós (TÁMOP) pályázat pozitív elbírálásban részesült, így a Széchenyi István Általános Iskola két pedagógusa elkezdhette és sikeresen el is végezte iskolai tanulmányait.


Gönyű, 2012. február 29. - A Széchenyi István Általános Iskola befejezte a TÁMOP 3.1.5. - 09/A-2-2010-0399 „A pedagógiai kultúra korszerűsítése a gönyűi Széchenyi István Általános Iskola pedagógusainak képzésével" számú és című projekt fizikai megvalósítását.

A 7.214.045 forintos (100%-os) támogatással, amit az iskola nyert el, két pedagógus számára nyújtott lehetőséget, hogy részismereti képzésben bővíthessék képzettségüket az alábbiak szerint:  • Fazekas Szilvia
    ELTE Tanító- és Óvónőképző Kar matematika műveltségi területi részismereti képzés,
  • Krokker Andrásné Herczeg Szilvia Paula
    Debreceni Református Hittudományi Egyetem informatika műveltségi terület részismereti képzés, esti tagozat

A projekt megvalósítása, a Támogató Okirat aláírását követően 2010. július 01-én kezdődött és három félév elteltével, 2012. február 29 -én zárult.

Az elvégzett matematika részismereti képzés lehetőséget ad az új tanítási és tanulási módszerek alkalmazására, újfajta eszközök felhasználására (csoport munka, projekt, differenciálás, kooperáció, IKT) a tanítási - tanulási folyamat során.

A differenciált módszertan a felzárkóztató foglalkozásokon kooperatívabbá teszi a gyerekeket, így a munka hatékonyabbá, eredményesebbé válik.

Az informatika műveltségterületi képzés során olyan ismereteket, gyakorlatot szerzett kollégánk, mely segítségével az IKT eszközök tanórai felhasználásában léphet előre intézményünk.

Az elméleti és gyakorlati munkában nagy segítséget nyújt az IKT eszközök használata, amely színesebbé teszi a gyermekek számára a tanulást, változatos tanulásszervezési munkára ad lehetőséget (kooperatív tanulás, csoport munka, ellenőrzés, értékelés) a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, így játékos formában sajátítható el a tananyag.

A projekt során megszerzett szakmai képesítések további alapot szolgáltatnak az iskola kötelezettségeinek szakszerű megvalósítására, továbbá biztosítják az iskola hosszú távú elkötelezettségét a korszerű tanulás és tanítás módszertanának alkalmazásában.

Kiss Béla
igazgató

Kép

BGA -megv.

Névadónk

Gróf Széchenyi István


Gróf Széchenyi István - a Magyar Tudományos Akadémia megalapítója - 1791. szeptember 21-én született Bécsben, a nagy múltú és dúsgazdag Széchényi család ötödik gyermekeként. Apja Gróf Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója.

Bővebben >

Bemutatkozunk

 

Tisztelt érdeklődő! Ön a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola honlapját nyitotta meg.

 

Régi elképzelésünk megvalósulását látja, amikor megtekinti iskolánk tájékoztató oldalait. Reméljük, hogy a következőkben meg tudjuk ismertetni iskolánk életének sokszínűségével, tanulóink eredményeivel, ünnep- és hétköznapjainkkal. Köszönjük megtisztelő érdeklődését!

Gönyű-Győr buszmenetrend

Gönyű már szelektál

Eseménynaptár

Étlap

Befektetés a jövőbe

Időjárás

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!