Tantestület

Iskolánkban 24 pedagógus dolgozik.
Minden tanárunk szakképesítése megfelel munkaköri beosztásának. 
A nevelő-oktató munka kulcsembere a jó pedagógus. A gönyűi iskola tantestülete fiatal és középkorú nevelőkből áll. Az átlagéletkor 45 év, a pályán eltöltött tanítási gyakorlat 4 -30 év. 
Ezek az adatok egyszerre jelentik a fiatalság erejét, lendületét: korszerű szakirányú képzettség, hivatástudat, kezdeményezőkészség, sok ötlet, fogékonyság az újra, fejlődőképesség és készség, kreativitás. Ehhez járul - a pályán hosszabb időt eltöltött - kollégák élettapasztalata, segítőkészsége a fiatalok felé és rugalmas alkalmazkodás, továbbképzések az új, korszerű pedagógia befogadására. Az iskola vezetése biztosítja a nyugodt munkavégzés körülményeit, demokratikus stílusú irányítással támogatva a fejlődést.

Ennek is köszönhetően fellendült az alkotókedv. Az évek során, folyamatosan készültek pályázatok, melyek jelentős részét pozitív elbírálásban részesítették.

A gyerekek iránt érzett felelősség, szeretet, segítőkészség, igényesség - mind a nevelő, mind az oktató munkánkban - irányítja pedagógiai tevékenységünket.

Sok esetben nekünk kell pótolnunk a szülői odafigyelést, szeretetet napi oktató munkánk mellett. Kollégáink fontos pedagógiai feladatuknak tekintik a gyerekek alapos megismerését, legtöbbjüket már az óvodás kortól. Ezt támogatja az óvodával kialakított eredményes pedagógiai együttműködés. Igyekszünk tanulóinkra több időt és figyelmet fordítani. Hatékonyabbá tettük az egyéni (differenciált) foglalkozásokat, több alkalom van az ellenőrzésre, értékelésre. Nálunk még rendszeres gyakorlat a családlátogatás. Rendszeresen tartunk fogadóórát, szülői értekezleteket. Tantestületünk stabilnak mondható, gyakorlatilag megszűnt a fluktuáció.

Összetartó és befogadó közösség: felkarolja és segíti a kezdőket, ugyanakkor igényes is önmagával és a tanulókkal szemben.

A 2017/2018. tanévben iskolánk pedagógusai

 OSZTÁLYFŐNÖK

NÉV

TANÍTOTT TANTÁRGYAK

 

KISS BÉLA igazgató

rajz

 

VANYÓNÉ PÓSÁN ZSUZSANNA igazgatóhelyettes

matematika, kémia

1.

Fazekas Szilvia

tanító, matematika

2.a

Zvezdovitsné Gangl Tímea

tanító

2.b

Szabóné Bebők Ildikó

tanító, ének-zene

3.

Nagy Lászlóné

tanító

4.a  

Gellérné Petrov-Dimitrov Katalin

tanító

4.b   

Dobai Józsefné  

tanító

5.a

Horváthné Szombathelyi Rita

magyar nyelv és irodalom, etika

5.b

Écsi Antal

testnevelés

6.a

Kovácsné Mészáros Katalin

tanító, történelem, hon- és népismeret,
1. napközis csoport

6.b

Orbán Mária

magyar nyelv és irodalom

7.

Mészáros Tünde

bilógia, földrajz, természetismeret

8.a

Horváth Józsefné

matematika, fizika

8.b

Laki Mónika

német, történelem

 

Ágoston Zoltánné

tanító, rajz, 3. napközis csoport

 

Burján Péterné

gyógypedagógus

 

Bocskainé Marosi Mónika

angol, iskolai könyvtáros

 

Böjthe Zenóbia Zita

tanító, 2. napközis csopoort

 

Hartáné Kovács Edit

testnevelés

  Herold Ramóna tanító, természetismeret, 4. napközis csoport
  Nágel Sándor technika, számítástechnika
  Szászi Noémi tanító, német, 1. napközis csoport
óraadó Musitzné Frank Nóra

ének-zene

Névadónk

Gróf Széchenyi István


Gróf Széchenyi István - a Magyar Tudományos Akadémia megalapítója - 1791. szeptember 21-én született Bécsben, a nagy múltú és dúsgazdag Széchényi család ötödik gyermekeként. Apja Gróf Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója.

Bővebben >

Bemutatkozunk

 

Tisztelt érdeklődő! Ön a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola honlapját nyitotta meg.

 

Régi elképzelésünk megvalósulását látja, amikor megtekinti iskolánk tájékoztató oldalait. Reméljük, hogy a következőkben meg tudjuk ismertetni iskolánk életének sokszínűségével, tanulóink eredményeivel, ünnep- és hétköznapjainkkal. Köszönjük megtisztelő érdeklődését!

Gönyű-Győr buszmenetrend

Gönyű már szelektál

Eseménynaptár

Étlap

Befektetés a jövőbe

Időjárás

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!