Tantestület

Iskolánkban 24 pedagógus dolgozik.
Minden tanárunk szakképesítése megfelel munkaköri beosztásának. 
A nevelő-oktató munka kulcsembere a jó pedagógus. A gönyűi iskola tantestülete fiatal és középkorú nevelőkből áll. Az átlagéletkor 45 év, a pályán eltöltött tanítási gyakorlat 4 -30 év. 
Ezek az adatok egyszerre jelentik a fiatalság erejét, lendületét: korszerű szakirányú képzettség, hivatástudat, kezdeményezőkészség, sok ötlet, fogékonyság az újra, fejlődőképesség és készség, kreativitás. Ehhez járul - a pályán hosszabb időt eltöltött - kollégák élettapasztalata, segítőkészsége a fiatalok felé és rugalmas alkalmazkodás, továbbképzések az új, korszerű pedagógia befogadására. Az iskola vezetése biztosítja a nyugodt munkavégzés körülményeit, demokratikus stílusú irányítással támogatva a fejlődést.

Ennek is köszönhetően fellendült az alkotókedv. Az évek során, folyamatosan készültek pályázatok, melyek jelentős részét pozitív elbírálásban részesítették.

A gyerekek iránt érzett felelősség, szeretet, segítőkészség, igényesség - mind a nevelő, mind az oktató munkánkban - irányítja pedagógiai tevékenységünket.

Sok esetben nekünk kell pótolnunk a szülői odafigyelést, szeretetet napi oktató munkánk mellett. Kollégáink fontos pedagógiai feladatuknak tekintik a gyerekek alapos megismerését, legtöbbjüket már az óvodás kortól. Ezt támogatja az óvodával kialakított eredményes pedagógiai együttműködés. Igyekszünk tanulóinkra több időt és figyelmet fordítani. Hatékonyabbá tettük az egyéni (differenciált) foglalkozásokat, több alkalom van az ellenőrzésre, értékelésre. Nálunk még rendszeres gyakorlat a családlátogatás. Rendszeresen tartunk fogadóórát, szülői értekezleteket. Tantestületünk stabilnak mondható, gyakorlatilag megszűnt a fluktuáció.

Összetartó és befogadó közösség: felkarolja és segíti a kezdőket, ugyanakkor igényes is önmagával és a tanulókkal szemben.

A 2022/2023. tanévben iskolánk pedagógusai

 OSZTÁLYFŐNÖK

NÉV

TANÍTOTT TANTÁRGYAK

 

KISS BÉLA igazgató

rajz

 

PÓSÁN ZSUZSANNA igazgatóhelyettes

matematika, kémia

1.a

Gellérné Petrov-Dimitrov Katalin

tanító

1.b

Szabóné Nagy Márta tanító

2.a

Kovácsné Mészáros Katalin

tanító

2.b

Fazekas Szilvia

tanító, matematika

3.a

Zvezdovitsné Gangl Tímea

tanító

3.b

Egervári Andrea

tanító, matematika

4.

Szászi Noémi

tanító, dráma és színház

5.

Horváth Józsefné matematika, fizika

6.

Horváthné Szombathelyi Rita

magyar nyelv és irodalom

7.a

Laki Mónika

német nyelv, történelem

7.b

Németh Katalin

angol nyelv

8.

Mészáros Tünde

bilógia, földrajz, természettudomány

  Burján Péterné gyógypedagógus

 

Écsi Antal testnevelés
  Fekete Ildikó magyar nyelv és irodalom, német nyelv, etika, hon- és népismeret
  Herczegné Herold Ramón tanító, 1. napközis csoport
  Horváth Dóra testnevelés
  Musitzné Frank Nóra ének-zene

 

Zajzon Istvánné tanító, 4. napközis csoport

 

Zajzon István informatika, technika
 

Zatykó Gabriella

tanító, 3. napközis csoport

 

Zvezdovits Réka

tanító, 2. napközis csoport

Kép

BGA -megv.

Névadónk

Gróf Széchenyi István


Gróf Széchenyi István - a Magyar Tudományos Akadémia megalapítója - 1791. szeptember 21-én született Bécsben, a nagy múltú és dúsgazdag Széchényi család ötödik gyermekeként. Apja Gróf Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója.

Bővebben >

Bemutatkozunk

 

Tisztelt érdeklődő! Ön a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola honlapját nyitotta meg.

 

Régi elképzelésünk megvalósulását látja, amikor megtekinti iskolánk tájékoztató oldalait. Reméljük, hogy a következőkben meg tudjuk ismertetni iskolánk életének sokszínűségével, tanulóink eredményeivel, ünnep- és hétköznapjainkkal. Köszönjük megtisztelő érdeklődését!

Gönyű-Győr buszmenetrend

Gönyű már szelektál

Eseménynaptár

Étlap

Befektetés a jövőbe

Időjárás

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!